Velkommen til nye børn

Al begyndelse er sværDet gælder også,  når man starter i vuggestue eller børnehave. Der er nye omgivelser, nye skikke, mange nye børn og voksne at lære at kende. 

For at lette overgangen beder vi jer komme på besøg med jeres barn,  inden det starter, så vi får hilst på hinanden.  

Det er vores erfaring, at de fleste børn ret hurtigt føler sig hjemme hos os. Det udelukker ikke, at I som forældre kan have svært ved at overskue alle de ting, som sker omkring jeres barn. Vi vil informere jer om alt muligt, men vil samtidig opfordre jer til at spørge om alt,  I er i tvivl om.

For at hjælpe på overblikket,  har vi en række praktiske oplysninger i det følgende.Dagens rytme:Kl. 06.30 Vi åbner i køkkenet,  hvor der tilbydes morgenmad indtil kl. 7.30.

Det er skiftende mellem personalet – hvem der åbner.

 

Kl. 07.00 Møder den anden voksne ind


Kl. 07.30 Børnene går i faste grupper


Kl. 11.00 ca. Spiser børnene. Vuggestuebørnene får mad fra Engsøens Børnehus og børnehavebørnene medbringer selv madpakke. Efter spisning går alle børnehavebørn på legepladsen -  så er der ro indenfor til  sovebørnene


Kl. 13.30 ca. Spises der eftermiddagsmad/frugt i grupperne


Kl. 16.45 Lukker vi (mandag til torsdag)


Kl. 15.45 Lukker vi (fredag)

Daginstitutionen er normeret til 44 børnehavebørn og 16 vuggestuebørn.

Daginstitutionen ligger i landlige omgivelser 10 km fra Koldings centrum, mellem landsbyerne Hjarup og Skanderup og i direkte tilknytning til Skanderup-Hjarup forbundsskole.

Børnene kommer hovedsageligt fra Hjarup, Skanderup, Gelballe og Lunderskov.Traditioner / Aktiviteter

Vi mener, det er vigtigt med nogle faste tilbagevendende oplevelser for børnene. Vi har på nuværende tidspunkt nogle traditioner/aktiviteter, som vi vælger at fastholde.

Sensommerfest:

En fest i august for børnene og deres familier

Julefrokost:

Børnene holder julefrokost i løbet af december måned

Lucia:

Hvert år afholder vi Luciaarrangement, hvor de kommende skolebørn laver Luciaoptog og alle forældre er inviteret

Skolebørnsafslutning:

Vi afholder hvert år skolebørnsafslutning for de kommende skolebørn, hvor forældrene er inviteret til noget af arrangementet

Skt. Hans:

Vi tænder bål og sender en heks til Bloksbjerg

Påskefrokost:

En børnefrokost før påskeferien

Bedsteforældredage:

Børnene inviterer deres bedsteforældre på besøg til hyggeligt samvær, dette sker gruppevis  og på forskellige tidspunkter i løbet af året.

Legepladsdag:

En gang om året mødes forældrene, børnene og personalet for at friske op på legepladsen.


Bestyrelsesvalg:

Hvert år i oktober kvartal er der valg til forældrebestyrelsen. Valget afholdes i forbindelse med et forældremøde.

Forældrekaffe:

Forældrebestyrelsen inviterer på forældrekaffe et par gange om året, på hverdagseftermiddage

 


Besøg:

Alle er velkomne, forældre, venner, bedsteforældre o.s.v. - giv os evt. et praj /ring inden. Og vær opmærksom på, at barnet kan blive ked af det, når vedkommende går, hvis ikke barnet skal med hjem


Fravær:

Hvis jeres barn holder fri eller er sygt, oplys det da venligst via intra, eller send en sms inden kl. 9.00.

Er barnet sygt, har feber, opkastninger eller lignende, skal det holdes hjemme af hensyn til de øvrige børn og voksne, og ikke mindst af hensyn til barnet selv.

Barnet skal kunne deltage i dagligdagen i børnehaven.

Det er en god hovedregel at barnet har 1 ”feberfri”/rask dag derhjemme – for at komme til kræfter inden de møder op i institutionen igen.

I tvivlstilfælde omkring fravær under sygdom, spørg personalet, se evt. Sundhedsstyrelsens hjemmeside http://www.sst.dkPåklædning:

Dit barns påklædning bør være egnet til at lege i.  Med de udfoldelsesmuligheder der er i daginstitutionen, kan det ikke undgås, at tøjet ofte vil blive præget af dagens aktiviteter.

Børnene bliver af og til våde - på den ene eller anden måde,  så vi vil gerne have, at I har et sæt  skiftetøj  + regntøj og gummistøvler med.

Hele garderoben skal I tømme hver fredag af hensyn til rengøringen.

Overtøjet skal være egnet til alt slags vejr. Om vinteren overtrækstøj, vinterstøvler, hue og vanter. I regnvejr er termotøj med regntøj over samt gummistøvler en strålende idé.

For at gøre tingene lettere for os alle, skal der være navn i alt børnenes tøj (tekstilkuglepen og vandfast tusch kan købes i stof- og hobbyforretninger, man kan ligeledes bestille etiketter med børnenes navne på, til at klistre i tøjet, og disse holder rigtigt godt).

Forældrene har ansvar for, at der ser ordentligt ud i garderoben. 

 

Politikker:

Institutionen har nogle politikker, som I bedes orientere jer i, på vores hjemmeside. Vi har en søvnpolitik, en sygdomspolitik og en kostpolitik, som er de vigtigste at kende.


Forældresamtaler:

Når barnet starter i Daginstitutionen Trekløveren holder vi en opstartssamtale, hvor I som forældre kan fortælle hvor dejligt et barn I har, om særlige hensyn, særlige glæder o.s.v. Derudover er personalet meget opmærksomme på de nye børn og der vil derfor næsten være daglig kontakt.

Efter ca. 1 år vil vi invitere til en samtale, hvor fokus især vil ligge på barnets trivsel, læring og udvikling i forhold til de pædagogiske læreplaner.

Før skolestart tilbydes ligeledes en samtale,  hvor der tages stilling til skolestart , til hvordan barnet har det i sin hverdag, hvordan det udvikles o.s.v.

Personalet forbereder sig til samtalerne og bruger bl.a. værktøjer som 

Kompetencehjulet

SPU=Skoleparatheds undersøgelse

BØRNELINEALEN


Desuden lægger vi vægt på den daglige kontakt og at den bruges til at fortælle om, hvordan barnet har det, dels hjemme og dels i børnehaven.

Udover de to ovennævnte samtaler, kan vi eller forældrene altid bede om, at få en ekstra samtale hvis der opstår et særligt behov for det.


Overgang til 0. klasse

I november/december afholdes et møde på Skanderup-Hjarup Forbudsskole for de forældre, hvis børn forventes at starte i 0. klasse 1/8 og i glidende overgang i SFO-en den 1/4 det følgende år.

www.forbundsskolen.kolding.dk

På mødet fortælles om skoleparathed, arbejdet i 0. klasse og SFO, i glidende overgang, og noget om skolens forventninger til det kommende samarbejde.Forsikring:

Børn i kommunal dagpleje, vuggestue og børnehave og lignende er kun forsikret såfremt der er en ulykkesforsikring tegnet af forældrene i barnets navn. Institutionen har ingen forsikring der dækker skader påført jeres barn, eller som barnet påfører andre/ andet.

Børnehaven er i princippet ikke ansvarlig for de ting, børnene medbringer i institutionen. Hvis børnene forvolder skade på hinandens ting, henvises forældrene til at klare dette indbyrdes.

Erstatningspligt – børn:

Børn er i princippet ansvarlige og erstatningspligtige for den skade, der forvoldes forsætsligt eller uagtsomt. D.v.s. en forsætslig/uagtsom skade på institutionens bygninger, inventar, eller materiel kan, afhængigt af barnets alder m.v. medføre et erstatningskrav.

Det anbefales, at familie- og ulykkeforsikring er tegnet,  når barnet begynder i daginstitutionen.


MItKolding:

Som alle andre institutioner i Kolding Kommune, har vi i Daginstitutionen Trekløveren MitKolding. Det er et elektronisk kommunikationsmiddel i lighed med SkoleIntra og det er den måde hvorpå vi som institution og ligeledes kommunen kommunikerer med jer forældre. Det er yderst vigtigt, at I næsten dagligt er inde og kigge på MitKolding. Det er her i skal melde ferie, fridage og sygdom samt udfylde og ændre stamkort. 

Vi har en Tjekind/Tjekud skærm i både vuggestue og børnehave, hvor I dagligt at skal Tjekke jeres børn ind og skrive hvem der henter og hvornår, I skal så tjekke jeres barn ud igen, når I går hjem. På skærmen vil der af og til stå beskeder til jer.

www.trekloeveren.kolding.inst.dkTavlerne:

Det er vigtigt, at I orienterer jer via opslags- og whiteboardtavlerne, samt på MitKolding


Forældresamarbejde:

Vi mødes omkring barnet med to forskellige udgangspunkter:  pædagogens faglighed og kompetence og forældrenes følelsesmæssige engagement og indlevelse. Samarbejdet skal skabe bro mellem hjemmet og børnehaven - mellem barnets to verdener.

Hvordan

- daglig kontakt til forældrene – informationer i hverdagen


- gennem respekt, opbakning, støtte og rådgivning


- gennem forældresamtaler


- forældrekaffe


- forældremøder/arrangementer


- forældrebestyrelsen


Vi vil i Daginstitutionen Trekløveren forsøge at sætte os ind i forældrenes – familiens situation - gennem forståelse for hvordan og hvorfor.

Ligeledes forventer vi af forældrene, at de vil sætte sig ind i Daginstitutionen Trekløverens liv, dagligdag og rutiner og tage hensyn til, at dagen kan komme til at fungere så smidigt som muligt for såvel børn som ansatte.

Derfor forventer vi, at forældrene samarbejder om en række praktiske forhold.


Særlige forhold

Hvis der er særlige forhold eller begivenheder, som kan påvirke jeres barns velbefindende og hverdag, er det vigtigt, at vi bliver informeret. Dette for, at vi kan forholde os rigtigt til jeres barn i de situationer. Hvis I synes, det er nødvendigt med en samtale, står vi naturligvis til rådighed.

Hvad er forældrenes ansvar overfor deres børn og Trekløveren

Følgende er forældrenes egne bud på ansvarsområder, man som forældre til børn i Trekløveren, gør sit bedste for at efterleve.

Det er et forældreansvar:

At barnet er parat til dagen i Trekløveren, det vil sige det er udhvilet, mæt, og at der er sørget for den daglige hygiejne hjemmefra.

At barnet har en tilstrækkelig madpakke med, er påklædt til årstiden, vejret og Trekløverens hverdag, samt at tøjet er mærket med barnets navn.

I fællesskab med barnet og personalet at hjælpe med at holde orden i barnets garderobe.

At barnet kommer til tiden, hvis gruppen skal på tur ud af huset.

At videregive relevante oplysninger til personalet omkring forhold, der kan præge barnets hverdag i Trekløveren, f.eks. familiemæssige hændelser, barnets start på dagen, hændelser med elskede husdyr m.v.

At fortælle, hvis barnet bliver hentet af andre end forældrene selv, eller hvis barnet går med en kammerat hjem.

At give rettidigt svar på forespørgsler, der omhandler ferier, arrangementer og møder.

At søge information hos lægen, når barnet er sygt, for at fastslå, om der er tale om en smitsom sygdom. Er det tilfældet, orienteres Trekløveren.

At barnet efter en sygeperiode først kommer i Trekløveren, når det er raskt og feberfri.

At barnet siger tydeligt farvel til personalet, når det bliver hentet.

At lade barnet få tid til at rydde op efter sig, når det bliver hentet.

At passe egne børn til arrangementer, hvor både forældre og personale er til stede.

At fortælle personalet om de bekymringer, problemer eller den utilfredshed, de måtte have omkring barnets dagligdag i Trekløveren, men i øvrigt være loyale mod Trekløveren og de regler, vi har.

At være til stede, der hvor deres børns dagligdag drøftes. D. v. s.   så vidt muligt deltage i de møder, der afholdes, og komme til de samtaler, der tilbydes om det enkelte barn.


Personale:

I Trekløverem er ansat pædagoger/pædagogmedhjælpere/medarbejdere i flex-job

med forskelligt ugentligt timetal. 

I perioder har vi skole- eller erhvervspraktikanter .

I institutionens Hall kan I se opslag med personalets navne og fotos.


Leder: Lone Tolder Skovmand    lonsk@kolding.dk Målsætning for Børnehaven Trekløveren:

I Trekløveren prioriterer vi trivsel, læring, udvikling og dannelse som de vigtigste arbejdsområder. Vores udgangspunkt er det enkelte barn, som skal gives forudsætninger for at udvikle sig i sit eget tempo.

Kulturen og læringssynet i Daginstitutionen Trekløveren er kendetegnet ved at:

. Børnenes initiativer og valg vægtes højt, de er medansvarlige og har en aktiv rolle i egen udvikling og læring

. Vi fortsat skal skabe optimale betingelser for det legende og lærende barn. Og at der er respekt for, at barnets dominerende virksomhed er leg

.  Vi professionelt og omsorgsfuldt sikrer plads til individuel udvikling og det sociale fællesskab. Børnenes sociale samspil understøttes gennem de voksnes prioriteringer af nære relationer børnene indbyrdes og mellem børn og voksne.

. Vi skal støtte, udfordre, og vejlede børnene således at det skaber fornyet erfaring, alene eller med andre. Dette gennem fordybelse, eksperimenter, forundring, forandring, nye handlingsstrategier eller fremgangsmåder.

.  Vi stiller krav til pædagogens faglighed, rummelighed, engagement, fleksibilitet og samarbejdsevne. Børnene mødes af anerkendende voksne, som understøtter og udfordrer den enkeltes udviklings- og læringsmuligheder.

.  Der er et tæt aktivt samarbejde mellem personale og forældre.

Endvidere henviser vi til vores Pædagogiske læreplaner, som findes her på hjemmesiden under overskriften Pædagogiske Læreplaner.Administrative forhold:


Forældrebetalingen fastsættes hvert år i forbindelse med vedtagelse af kommunalbestyrelsens budget. Vi kan vejlede jer m.h.t. mulighed for at søge hel eller delvis friplads, orlovsordninger og kontakt til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, socialrådgivere mm.

Udmeldelse sker med en måneds varsel til den 1. i en måned elektronisk via MitKolding.Med venlig hilsen 

og med ønsket om et godt samarbejde!Personalet I Daginstitutionen Trekløveren


Vores adresse:

 

Daginstitutionen Trekløveren

Hjarupvej 16

6640 Lunderskov

E-mailadresse: trekloeveren@kolding.dk