Sygdomspolitik i

Daginstitutionen Trekløveren

 

Personalet i Daginstitutionen Trekløveren har udarbejdet følgende sygdomspolitik, i henhold til sundhed.dk og Speciallæge Kim Kristensen.

 

Generelt for alle sygdomme:

  • Børn skal holdes hjemme, hvis de har feber, dvs. for de fleste 38 grader eller højere – kan dog variere alt efter barnets normal temperatur.

  • Børn skal også holdes hjemme, hvis de har svækket almentilstand. Det vil sige, hvis de er uoplagte, slappe og virker syge. Og hvis de kræver særlige pasningsforhold, som ikke er i overensstemmelse med daginstitutionens rutiner og rytmer.

  • Særlige regler kan gælde for de enkelte sygdomme. Se de specifikke sygdomme og deres regler ved at højre klikke på nedenstående link:

    Børnehave, syge børn - Patienthåndbogen på sundhed.dk

Det er ”hårdt” arbejde at gå i daginstitution. Der er mange mennesker som børnene skal forhold sig til, uro, larm, konflikter, relationer og meget andet, som kræver at børnene er raske og veludhvilede når de kommer.

Det kan være svært at vurdere om morgenen, om barnet er frisk, det har lige sovet og der er som regel mere ro i hjemmet end hos os.

Det er derfor en god hovedregel at barnet har 1 ”feberfri”/rask dag derhjemme – for at komme til kræfter inden de møder op i institutionen igen.