Overgange:

Fra vuggestue til børnehave:

Når børnene går fra vuggestue til børnehave afholdes overleveringsmøde mellem stuepædagog fra vuggestue, stuepædagog fra børnehave samt forældre. Kompetencehjulet er udgangspunktet for samtalen. Forældrene og barnet inviteres ind i børnehaven for at se det hele og se hvor barnet skal have garderobeplads og skuffe. Inden barnet starter i børnehave kommer vuggestuepersonalet på besøg i børnehaven med det barn, som snart skal starte, så det får en stille og rolig tilvending.

Fra børnehave til GLO (Glidende overgang):

Når børnene går fra børnehave til GLO afholdes overleveringsmøde mellem stuepædagoger fra børnehaven og pædagoger fra GLO. Kompetencehjulet inddrages. De indsatser, som evt. er iværksat for de enkelte børn overleveres også på disse møder - eventuelle samarbejdspartnere fra PPR kan inddrages.

Vi har et godt samarbejde med Forbundsskolen i forhold til overgange. Inden børnene starter i Glidende overgang eller Mini-SFO, som vi foretrækker at kalde det, er de på besøg i SFO'en flere gange. De voksne fra SFO'en besøger ligeledes børnene i børnehaven. Børnene fra børnehaven deltager i morgensang på Forbundsskolen nogle gange, inden de starter i Mini-SFO, ligesom vi bruger skolens legeplads nogle gange, så børnene også kender den. 

De første uger af børnenes tid i Mini-SFO er en voksen fra børnehaven med i Mini-SFO, for at lette overgangen for børnene.

Mini-SFO'en har et tæt samarbejde med O.klasse læreren, så de sørger for at overlevere de informationer om barnet, de har fået fra børnehaven, ligesom de sørger for at børnene lærer O.klasse læreren at kende og ser skolen inden de går fra Mini-SFO til O. klasse.

Se mere om Glidende overgang under fanen Samarbejde øverst på siden.