Forældresamarbejde

Vi mødes omkring barnet med 2 forskellige udgangspunkter: pædagogens faglighed og kompetence, og forældrenes følelsesmæssige engagement og indlevelse. Samarbejdet skal skabe bro mellem hjemmet og institutionen - mellem barnets to verdener.

Hvordan:

  • daglig kontakt til forældrene
  • gennem respekt, opbakning, støtte og rådgivning
  • gennem forældresamtaler
  • forældremøder/arrangementer
  • forældrebestyrelsen

Vi vil i Trekløveren forsøge at sætte os ind i forældrenes - familiens situation, gennem forståelse for hvordan og hvorfor.

Ligeledes forventer vi af forældrene, at de vil sætte sig ind i Trekløverens liv, dagligdag og rutiner, og tage hensyn til, at dagen kan komme til at fungere så smidigt som muligt for såvel børn som personale.

Derfor forventer vi, at forældrene samarbejder om en række praktiske forhold.

Særlige forhold:

Hvis der er særlige forhold eller begivenheder, som kan påvirke jeres barns velbefindende og hverdag, er det vigtigt, at vi bliver informeret. Dette for, at vi kan forholde os rigtigt til jeres barns situation. Hvis I synes det er nødvendigt med en samtale, står vi naturligvis til rådighed.