Forældresamtaler i Trekløveren

Vi lægger vægt på den daglige kontakt, og at den bruges til at fortælle om hvordan barnet har det, dels hjemme og dels i institutionen.

I  kan altid bede om, at få en ekstra samtale, hvis der opstår behov for det.

Al begyndelse kan være svær

Det gælder også, når man starter i daginstitution. Der er nye omgivelser, nye skikke, mange nye børn og voksne at lære at kende. For at lette overgangen beder vi Jer komme på besøg med jeres barn inden barnet starter, så vi får hilst på hinanden.

Når barnet starter i Daginstitutionen Trekløveren afholder vi en opstartssamtale, hvor vi kan høre lidt om barnet og I forældre kan fortælle om jeres barn, særlige glæder, særlige hensyn mm.

Personalet er meget opmærksomme på nye børn og forældre og derfor vil der i den første tid være en meget tæt kontakt.

Efter ca. 1 år i enten vuggestue/børnehave vil vi tilbyde en samtale som har særlig fokus på barnets trivsel, læring og udvikling i forhold til de pædagogiske læreplaner.

Før skolestart tilbydes ligeledes en samtale, hvor der tages stilling til skolestart, til hvordan barnet har det i sin hverdag, hvordan det udvikles osv.

Personalet forbereder sig til samtalerne og bruger bl.a. værktøjer som:

  • Kompetencehjul
  • SPU - Skoleparathedsundersøgelse
  • Børnelinealen