Feriepasning

Ferielukning og behovsåbent i Kolding Kommune

Børne- og Uddannelsesudvalget har på sit møde den 10. oktober 2018 besluttet, at der fremover vil være følgende perioder med behovsåbent i dagpleje og daginstitutioner:
  • De tre hverdage før Påske
  • Fredag efter Kristi Himmelfartsdag
  • Uge 28, 29 og 30
  • Dagene mellem jul og nytår (den 31.12. lukkes kl. 12,30)

Grundlovsdag og juleaftensdag holder alle institutioner lukket. Der er ingen alternativ pasning.

Behovsåbent betyder, at der fordelt i kommunen er enkelte institutioner, der holder åbent.

Begrundelsen for behovsåbent er, at udnytte ressourcerne bedst muligt i perioder, hvor der er få børn.

Daginstitutionerne informerer hvert år forældrene om, hvilke institutioner i de enkelte områder, der har åbent i behovsperioderne. Daginstitutionerne vil også bede forældrene oplyse, hvilke dage deres barn holder ferie, som hovedregel gennem NemIntra.

I nogle perioder kan det pædagogiske tilbud være flyttet til en anden institution. Der vil som hovedregel følge personale med børnene, dog ikke i den fulde åbningstid.

I Trekløveren holder vi behovsåbent sammen med institutionerne Engsøens Børnehus i Lunderskov og Spiren i Jordrup. Der tilbydes pasning til de børn, i familier, som har et behov. Og man vil blive bedt om at oplyse, hvilke tidsrum børnene kommer i. Hvor der holdes åbent meldes ud en måned før behovspasningsperioden, da det afhænger af, hvor mange børn, der tilmeldes.

I tilfælde af tilmelding vil institutionen igen kontakte forældrene ca. en uge inden ferieperioden for at høre, om der skulle være ændringer i forhold til det indmeldte.

Det er meget vigtigt for den enkelte institution, at målrette personaleressourcer med antal tilmeldte børn. Dette for at frigive ressourcer til de perioder, hvor der er mange børn. Det er også grunden til, at der skal angives et ca. komme/gå tidspunkt, så personaleressourcerne kan udnyttes bedst muligt. Kommer barnet alligevel ikke, trods en tilmelding skal forældrene melde afbud hurtigst muligt – og senest om morgenen samme dag.